Een nieuwe (volwassen) hond in huis, wat u moet weten

Allereerst, fijn dat u heeft gekozen om een hond een 2e kans te geven! Wij zijn er van overtuigd dat u aan uw hond een trouw en dankbaar kameraadschap zult beleven.

Met deze handout willen we u dan ook informatie verschaffen om de perfecte omstandigheden te kunnen creëren voor een geslaagde plaatsing. Uw hond heeft een verleden en is geen kant en klaar pakket. Gemiddeld heeft een herplaatste hond 8 maanden nodig om te  herstellen en zich thuis te voelen op zijn nieuwe plek. U heeft geen invloed gehad op zijn verleden en u kunt dan ook te maken krijgen met ongewenst aangeleerd gedrag of reacties die voort komen uit zijn verleden.

Waarschijnlijk zult u de eerste 2 weken een voorbeeldige hond hebben. De hond is nog onzeker en durft zichzelf nog niet geheel te laten zien. Als de hond zich iets beter thuis voelt kan probleemgedrag  ontstaan. We kunnen u gerust stellen, in principe is er voor elk ongewenst gedrag een oplossing.

Het 1e advies wat wij u dan ook van harte mee willen geven, blijf niet zitten met ongewenst gedrag of laat het geen reden zijn om de hond weer te herplaatsen. Stel uw vragen bij 1 van de hondenscholen op het eiland. Wij vragen van u… een beetje begrip en tijd voor uw hond.

Tip: Als u een partner heeft is het handig om vooraf goed door te spreken wat wel en niet gewenst is en welke commando’s u gaat gebruiken. Maak desnoods een afsprakenlijst zodat er duidelijkheid is over de gemaakte afspraken. Verdiep u in het ras of in de raskruising en kijk naar de eigenschappen die bij het ras horen. Zo kunt u niet verrast worden door ras typische eigenschappen. Verdiep u in de huidige maatstaven van het opvoeden van een hond. Bekijk goed wat u nodig heeft aan materiaal, voeding,  medicatie en  opvoedmogelijkheden. Goede voorbereiding is het halve werk.

De dag van de plaatsing:

Probeer het liefst voor de middag uw nieuwe huisgenoot in huis te hebben. Zo heeft uw hond alle tijd om zijn nieuwe plek te ontdekken voor de nacht valt. Geef de hond direct een vaste plek in de auto, dit gaat het makkelijkst als alle overige leden al op hun plekje zitten. Zorg voor voldoende ruimte en zet hem niet tussen  kinderen (indien aanwezig) in. Maak de hond eventueel vast zodat hij niet voorin kan komen en u niet direct hoeft te corrigeren.

Geef de hond de ruimte om alle nieuwe dingen te ontdekken. Het beste kunt u in uw tuin beginnen en daarna pas in huis. De kans op ongelukjes binnen wordt zo verkleind. Zorg voor een rustige sfeer in uw gezinssetting. Het is belangrijk dat het eerste contact met kinderen in het gezin rustig verloopt. Geef de hond de gelegenheid om rustig kennis te maken door geen contact af te dwingen. Als de eerste opwinding van beide kanten een beetje gezakt is, is het laten geven van een hondenkoekje op een platte hand een mooie start. Leer kinderen dat het aaien op de borst prettig is in plaats van op de kop. Leer uw kind dat niet elke hond omhelzen en vastpakken fijn vindt en geef de hond de ruimte om aan de kinderen te wennen. Leer uw kind ook lijfelijk altijd hoger te blijven dan de hond.  Dus laat het kind niet op de grond zitten, liggen of  kruipen. Overigens heeft dit niks te maken met wel of niet dominant zijn, dit is een zeer achterhaalde gedachte, maar is puur uit veiligheidsoverweging. Drukke en onverwachte bewegingen worden vaak als eng ervaren. Leer de hond direct dat opspringen niet is toegestaan. U kunt dat het beste doen door direct om te draaien en de hond even geen aandacht meer te geven. Zodra hij weer met 4 pootjes op de grond staat beloon je dat gedrag met aandacht.

Bezoek moet even hun nieuwsgierigheid bedwingen tot de volgende dag of liever zelfs de dagen daarna. Waarom? De hond is gestrest en heeft even tijd nodig om op adem te komen.

Zorg voor een eigen plek voor de hond in de vorm van een mand of dekentje. Deze plek kunt u fijn maken door de hond daar iets lekkers te geven. Deze plek betekent veiligheid en houvast voor een hond. Een hond mag hier nooit gestraft worden. Het moet een plek zijn waar de hond zich rustig kan terugtrekken. Voor kinderen is deze plek altijd verboden terrein.

Het is belangrijk dat u de hond vanaf dag 2 went aan het feit dat u niet altijd thuis bent. Dus ook al heeft u een aantal dagen vrij gepland voor de komst van uw nieuwe huisdier, verlaat u dan toch dagelijks het huis even. U zult merken dat de hond de eerste dagen veel slaapt en bij moet komen van alle indrukken. Het is bekend dat honden die herplaatst zijn gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van verlatingsangst. Leer de hond dat hij u niet altijd en overal kan volgen in uw huis. Probeer het ‘alleen  laten’ rustig op te bouwen dus ga niet gelijk uren weg. Een half uurtje/uurtje is voldoende.

Ontmoeting met andere honden binnen het gezin:

Als u uw andere hond meeneemt naar het ophalen, doet u er verstandig aan ze gescheiden te vervoeren. Ga voor de eerste kennismaking naar een neutrale, voor beide onbekende plek. Maak een wandeling en zorg dat de honden naast elkaar komen te lopen i.p.v. een ontmoeting waar ze recht tegenover elkaar komen te staan. Maak een flinke wandeling waar het contact rustig wordt opgebouwd. Bij thuiskomst laat u ze beide in de tuin lopen. Als u meerdere honden heeft doet u er goed aan om ze 1 voor 1, om de beurt te herintroduceren op eigen terrein. Voordat de honden naar binnen gaan doet u er goed aan alles wat conflict kan geven op te ruimen. Voer, water, speeltjes, botjes en manden zijn allemaal dingen waar conflict over kan ontstaan. Meer uitgebreide informatie vind u op een nieuwe hond toevoegen aan een bestaande groep (maar vergeet niet de rest van deze pagina te lezen..)

Laat ze de eerste tijd niet samen alleen en voer ze apart. Wees voorzichtig met momenten van opwinding als bezoek, aanstalten maken tot wandelen, thuiskomen van gezinsleden, eten klaarmaken enz. Een kleine irritatie kan uitmonden in een gevecht. Een groep honden kiest uiteindelijk zelf een roedelleider, zonder rekening te houden met wie er het eerst was of het oudste is, maar op basis van wie mentaal het sterkst en het meest ambitieus is. In eerste instantie zal dat de hond zijn die op dat moment de roedelleider is van uw huidige groep, maar dit kan in de eerste weken veranderen als blijkt dat de nieuweling sterker is. Probeer dit niet te beïnvloeden wij mensen hebben daar niets op in te brengen, zo voorkomt u langdurige gevechten. Overigens is de term roedelleider door wetenschappelijk onderzoek behoorlijk afgezwakt. Mensen zijn totaal niet in staat deze rol op zich te nemen en bij honden onderling is het lang niet zo strikt als in eerste instantie door de wetenschap werd aangenomen. Ook honden blijken veel meer in een familieverband te leven dan in een strikte hierarchie.

Zindelijkheid

Leer de hond vanaf dag 1 wat de plek is om zijn behoefte te doen. Zodra u merkt dat uw hond aandrang heeft brengt u hem naar deze plek en prijst u hem uitbundig als het goed gaat. Foutjes mogen niet bestraft worden, alleen op het moment dat het gebeurt kunt u ingrijpen door de hond een stemcorrectie als “foei” te geven en hem daarna naar de plek te brengen waar het wel kan. Uw hond met zijn neus door zijn ontlasting wrijven is totaal zinloos en voegt niets toe aan de zindelijkheidstraining. Uw hond leert alleen dat ontlasting in combinatie met u iets heel engs is.

Het straffen van uw hond nadat het gebeurd is, is eveneens zinloos. De hond kan de straf totaal niet linken aan het ongelukje omdat de tijd te lang is die er tussen zat. Plasjes bij het begroeten of bij het bestraffen noemen we onderdanigheidsplasjes. Hier mee geeft de hond aan dat hij zich onzeker voelt in de situatie en stelt zich kwetsbaar op. Het is iets anders dan onzindelijkheid. U zult zien dat wanneer u uw begroeting iets rustiger houdt, dit steeds minder wordt.

Training

Honden leren onder andere door het leggen van verbanden. Gedrag dat iets positiefs oplevert zal herhaald worden, gedrag dat iets negatiefs oplevert zal minder snel herhaald worden, tenzij het hem toch nog iets oplevert. Negatieve aandacht bijvoorbeeld is namelijk ook aandacht.

U moet weten dat u voor zowel het straffen als het belonen 2 seconden de tijd heeft. Bent u later dan 2 seconden kan de hond de beloning of straf niet meer linken/ koppelen aan het gedrag en heeft het geen zin meer. Dit geldt in elke (trainings)situatie. Honden spreken geen menselijke taal. Nieuwe dingen aanleren voelt voor de hond als het spelletje warm/ koud dat wij vroeger wel eens speelden. U zult dan ook in oefeningssituaties de oefening in kleine stappen moeten aanbieden zodat het begrijpelijk wordt voor uw hond. Mocht u niet goed weten hoe u dingen kunt aanleren? Er zijn legio mogelijkheden in begeleid trainen. Zorg dat u secuur bent in het uitzoeken van uw hondenschool. Een hondenschool waar men gebruik maakt van correctiemiddelen of dominantiehandelingen en theorieen is een hondenschool die niet heeft geinvesteerd in het opleiden van personeel volgens de moderne maatstaven, en zijn stil blijven staan in de technieken die 20 jaar geleden gebruikt werden.

Tip: Een hond leert het prettigst bij een positieve training. Zeker honden die al een verleden hebben kunnen onzeker, angstig of onvoorspelbaar reageren op overmatig corrigeren.  Werk nooit tegen uw gevoel in en ga af op uw eigen intuïtie. Behandel uw hond zoals u zelf ook graag behandeld wilt worden, open, vrolijk en eerlijk!

Belonen van goed gedrag… het werken met beloning stuit regelmatig op weerstand. “hij doet het alleen voor dat voer en niet voor mij” “belonen is omkopen” is wat er dan over het algemeen gezegd of gedacht wordt. Het is een romantische gedachte dat een hond uitsluitend werkt voor u… Een hond werkt als het iets prettigs oplevert of om iets onprettigs te vermijden. Mensen doen dat ook, aan de hand van 2 voorbeelden leggen we het u uit:

U werkt in een bedrijf, de bedrijfsvoorwaarden zijn goed, u ontvangt een goed salaris en het salaris is altijd netjes op tijd. De manager is een prettig persoon, geïnteresseerd in zijn werknemers en regelmatig laat hij merken dat hij blij is met het gedane werk. Hij complimenteert u en uw collega’s regelmatig, en er zijn bonussen te behalen voor extra inzet. Als er dingen fout gaan wordt dit met u besproken maar u wordt niet afgebrand. De werksfeer is prettig, u weet wat er van u verwacht wordt en wat u kan verwachten.. U voelt u in deze omstandigheden prettig, ontspannen en u bent bereid een stapje extra te doen.

U werkt in een bedrijf, de werksfeer is slecht, er wordt veel gemopperd, bij fouten wordt u volledig afgerekend en uitgefoeterd. Uw salaris is minimaal en altijd maar de vraag of het op tijd wordt uitbetaald. Bonussen of schouderklopjes komen niet voor in de bedrijfscultuur. De laatste maand is uw salaris niet eens meer uitbetaald. Uw manager is een onvoorspelbare manager. Als hij al bij u in de buurt komt, bent u bang dat u fouten maakt en wordt u nerveus. Eigenlijk wilt u het liefst een andere baan, maar een andere baan vinden is niet zo gemakkelijk. U werkt wel, maar niet met plezier. U doet wat u doen moet maar loopt op uw tenen. Altijd dat angstige gevoel dat er iets fout kan gaan. U gaat al een tijd niet meer met plezier naar uw werk en bent niet meer bereid om u extra in te zetten. Nadat er een 2e maand volgt zonder salaris, zoekt u ander werk.

Iedereen kan zich inleven in de twee bovenstaande verhalen. Het is dan niet meer zo moeilijk te kiezen voor beloning. U bent op een prettige, ontspannen manier bezig met het aanleren van gewenst gedrag. Mag er dan nooit gecorrigeerd worden? Jawel, maar het liefst zo min mogelijk. Als er gecorrigeerd wordt, pas op dat u niet over corrigeert en dat u het op een eerlijke, voor een hond te begrijpen, manier doet Wij zijn sterk geneigd om veel te hard, te lang en te vaak te straffen Een hond zal er dan niks van begrijpen en angstig worden.

Eten

Voer uw hond 2x daags op een vaste plek. Eten kan competitie geven als er meerdere honden bij elkaar zijn, eten is macht.. Laat de hond met rust als u het voer gegeven heeft. Later heeft u nog alle tijd om eventueel een voerbaktraining te geven bijvoorbeeld als u merkt dat de hond erg fel reageert op eten en zijn bak verdedigt. Ga in 1e instantie die strijd nog niet aan, de band is nog niet op zijn sterkst en de hond kan wantrouwend reageren. Zeker als uw hond een zwervend verleden heeft gehad en voor zijn eten heeft moeten knokken. Vraag begeleiding aan om een goede voerbaktraining aan te leren. Een goede voerbaktraining bestaat uit eten kunnen toevoegen en in principe niet uit het weghalen van de bak. Zo leert de hond dat het alleen maar leuk is dat er iemand in de buurt van zijn bak komt en zal agressie verdwijnen. Overigens is het heel normaal dat uw hond zijn voerbak binnen een paar seconden leeg heeft. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

even in de bench om te eten

Heeft u meerdere honden, voer ze met voldoende afstand van elkaar of zet ze volledig apart in een andere kamer of bench. Zo creëert u rust onder het eten en voorkomt u vechtpartijen. Laat een voerbak niet langer dan 15 minuten staan, ook als u maar 1 hond heeft. Niet gegeten? Niet erg, ’s avonds is er weer een kans. Geef dan weer een normale portie, niets extra’s, dit voorkomt dat u straks een pietlut krijgt met eten. Water moet er altijd staan. Het is voor de lichamelijke gesteldheid van uw hond erg slecht om water te beperken. Wees er op bedacht dat bijzonder voedsel of botten conflicten kan veroorzaken als u meerdere honden heeft.

Iets dat je bij (zwerf) honden ook regelmatig tegenkomt is stelen van voedsel. Ongewenst gedrag, maar heel natuurlijk gedrag. In een roedel werkt het zo dat alles wat een ander achterlaat de volgende mag opeten. Dus ook de hapjes op tafel, het vlees op het aanrecht of je eten als je even wat uit de keuken moet halen… Moet je dan zomaar accepteren dat hij steelt? Nee, natuurlijk niet. Het begint met het voorkomen dat hij in de fout kan gaan en het het bijbrengen van tafelmanieren. Wat is zijn plek als jullie zitten te eten, mag hij in andere situaties tegen het aanrecht aan staan? Mag hij bedelen bij de tafel en krijgt hij dan ook vaak nog iets omdat zijn grote bruine ogen je zo smekend aankijken? Wees duidelijk en blijf consequent. Maar besef ook dat een hond een dier is met instinct, iets dat daar zomaar op het aanrecht ligt werkt voor hem als een jackpot. Voorkom dat hij erbij kan. Eenmaal een groot succes gehad, is altijd kijken of je nogmaals succes kan behalen… En wees eerlijk, zou jij niet hetzelfde doen als je telkens in de keuken een briefje van honderd vond? Zeker een zwerfhond die honger gekend heeft, zal nooit zomaar eten aan zich voorbij laten gaan, want je weet maar nooit wanneer je weer te eten krijgt, dat is vechten tegen instinct.

Agressie en Angst

Angst en agressie zijn de meest voorkomende gedragingen waar hulp voor wordt gevraagd. Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom uw hond angstig of agressief is. Om dit op te lossen is het belangrijk om te weten waar de angst of agressie vandaan komt. Wat gebeurt er voor het moment dat het gedrag van de hond omslaat in angst of agressie? Zelden komt agressie uit het niets en meestal heeft de hond signalen afgegeven dat hij de situatie niet prettig vindt. Alleen hebben wij deze signalen vaak niet opgevangen.  Leer uw hond kennen en kijk naar zijn lichaamstaal en respecteer grenzen. Vaak overschrijden we die waardoor de hond als enige uitweg nog kan kiezen voor agressie.

Het zou te kort door de bocht zijn om hier in het kort uit te leggen hoe u het probleem op kunt lossen. We raden in dit geval dan ook met klem aan, een gedragsdeskundige naar het probleem te laten kijken. Agressie en angst zijn niet op te lossen door simpelweg een cursus te volgen maar vraagt een specifieke individuele aanpak. Ondanks dat het om een specifieke aanpak vraagt wil het niet zeggen dat het niet op te lossen is. Veel is op te lossen en in ieder geval te verbeteren. En ik durf u te verzekeren dat 99% van de gevallen waar agressie vertoond word dit op basis van angst/ onzekerheid gedaan is. In ieder geval vanuit de oorsprong. Er word vaak geroepen dat het een dominantieprobleem is maar dat is ZELDEN de waarheid.

Probeer agressie niet met agressie op te lossen, actie is reactie, het ongewenste gedrag zal daardoor toenemen. Een hond in het nauw maakt rare sprongen.

Angstige honden kunnen ook agressief gedrag vertonen op basis van angst. Een harde aanpak zal het gedrag verslechteren omdat er meer angst wordt opgewekt. Het is van belang de basis van angst aan te pakken en dat weg te nemen.

In beide gevallen raden wij u aan zo spoedig mogelijk hulp in te schakelen, hoe korter het ongewenste gedrag bestaat des te sneller is het op te lossen.

Medisch

Om uw hond gezond te houden zijn er een aantal dingen die met grote regelmaat terugkeren. We geven u hier een kleine opsomming ter preventie. Uw dierenarts kan u uitgebreide voorlichting geven over alle medische aspecten.

Om uw hond vlo- en teekvrij te houden moet u uw hond met regelmaat behandelen met een vlooien en tekenmiddel. Gemiddeld is dit elke maand. Dit hangt af van het merk en type bestrijding dat u gebruikt. Ondanks dat u hem goed behandeld,  is het verstandig dagelijks te controleren op teken. Verdoof de teek niet, maar trek hem er zo uit. Soms moet u de teek vasthouden,  een kwartslag draaien en trekken om het los te maken. Vergeet niet tussen de tenen en voetzolen te controleren. Uw hond kan erg ziek worden van tekenbeten. Behandeling van karpattenziekte (Ehrlichia) zwaar en soms overleven honden overleven de ziekte niet. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Bedenk dat als uw hond vlooien heeft hij eigenlijk ook altijd wormen heeft. Dus behandel de vlooien en darmparasieten ter gelijkertijd. Uitgebreide informatie vind u op de pagina vlooien, teken, wormen en andere beesten

Waar we u ook attent op willen maken is wormen. Met name de hartworm. Overleg met uw dierenarts welke preventie u het beste kan gebruiken tegen hartwormen. Hartwormen zijn een groot probleem hier en ook hiervoor geldt dat de behandeling moeilijk en risicovol is. Het spreekwoord: ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is ook hierop van toepassing. Voor de andere soorten wormen in het darmstelsel is het belangrijk uw hond een aantal keren per jaar te ontwormen. Vraag uw dierenarts voor advies.

Jaarlijks moet uw hond geënt worden. Begint u met een pup, dan heeft hij in het begin meerdere prikjes nodig. Vraag altijd welke prikken er al gegeven zijn en vraag uw dierenarts naar het vervolg er van.

Het is voor de huidconditie van uw hond beter om uw hond niet te vaak met shampoo te wassen. In principe niet vaker dan 2x per jaar. Afspoelen met zoet water na een duik in zee is wel erg gewenst.

Tip: Als uw hond een ziekte indruk maakt, wacht dan niet te lang en neem bij twijfel altijd contact op met uw dierenarts.

©Rescueracao 2022