Rescue-organisaties op Bonaire zijn boos, terecht vind ik. Er is een hondenvanger aangesteld die de straten afstruint naar loslopende honden en zwerfhonden. Hij vangt de honden en brengt ze naar het asiel. Daar worden ze 3 dagen bewaard, daarna worden ze afgemaakt. En dit stuit de rescueers tegen de borst. Het systeem wat nu gehandhaafd word druist dwars tegen alle wetenschappelijke onderzoeken in. Een systeem waar totaal niet over nagedacht is en valt onder korte termijn denken. Het is onacceptabel dat er minimaal 100 dieren per maand worden afgemaakt terwijl het NIKS gaat oplossen.

foto0031-2Vele voorbeelden over de hele wereld hebben aangetoond dat grootschalig afmaken niet bijdraagt aan een structurele oplossing. Het zwerfdierenprobleem in Boekarest is daar een prachtig voorbeeld van. Tussen 2000-2004 werden meer dan 350.000 zwerfdieren afgemaakt. Nadat men dacht klaar te zijn stopte het afmaken en binnen de kortste tijd was het aantal weer op hetzelfde niveau als voor de grote schoonmaak.

Het kan niet zo zijn dat er maandelijks 100 dieren worden afgemaakt zonder dat er vanuit de overheid iets structureels gedaan word aan het voorkomen van het probleem. Zonder educatieprogramma’s en structurele sterilisatieprogramma’s zeg je als overheid en als dierenasiel: “mensen het is oke hoe wij nu met onze dieren omspringen, het is oke om dieren te doden omdat wij ze niet willen onderhouden” Je geeft het signaal dat je als eigenaar niet verder hoeft na te denken over gevolgen van het krijgen van ongewenste nestjes en dat het oke is om ze te dumpen of te doden.

dsc08728Als er geen grootschalige Sterilisatieprogramma’s zijn zullen er steeds nieuwe nesten geboren worden die de plaats weer opvullen van de gedode honden. Zonder breed gedragen educatieprogramma’s zal de mentaliteit nooit veranderen, en blijft dit probleem bestaan. Bewustwording komt met het geven van informatie.

Daarnaast is het vasthouden van de honden voor een termijn van 3 dagen zeer kort. Eigenaren krijgen nauwelijks tijd hun hond terug te vinden en de kans dat jij jouw hond in de zak vind is meer dan groot.

Onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren op een klein eiland waar  de situatie toch simpel onder controle te krijgen moet zijn. Vooral omdat het een eiland is waar je niet te maken hebt met honden die van heinde en ver kunnen komen om roet in het eten te gooien. Juist omdat het een klein eiland is is de populatie prima onder controle te brengen met TNR (trap neuter return) een systeem wat uiteindelijk goedkoper en effectiever is.

In de onderstaande links lees je precies waarom er zoveel op tegen is om grootschalig euthanasie toe te passen.

Humane_Dog_Population_Management_Guidance_ WHO

Dog population management.pdf

stray dogs humane solutions

persbericht gezamenlijke dierenorganisaties Bonaire tegen dit besluit

Advertenties