Het is onzin dat sinds 10-10-10 er geen wetten zijn die dierenmisstanden kunnen aanpakken. Vanaf november 2011 zijn diverse wetten van kracht.

WvSr dierenleed, het wetboek van Land Curacao van kracht per 11-2011

daarnaast

Uit de onlangs in werking getreden landsverordening openbare orde: Het is bijvoorbeeld verboden een hond vast te leggen tenzij de hond is voorzien van een halsband, waarvan de lengte en breedte zodanig zijn dat de band voor hem niet schadelijk is en op zodanige wijze is vastgelegd dat hij zich ongehinderd kan bewegen. Binnen het bereik van de vastgelegde hond moeten zich een schaduwrijke plek of ruimte bevinden waar het dier beschutting heeft tegen weersomstandigheden. Dit is vastgelegd in artikel 68.

Advertenties